Het voorspellen van de Toekomst van Internet Privacy

Over de auteur
In deze tijd van verhoogd bewustzijn over het verzamelen van gegevens praktijken, is het geen wonder dat het begrip ‘Gegevens Minimalisme” is het verkrijgen van grip op de tech-industrie. De filosofie is simpel: alleen gegevens verzamelen die nodig zijn voor de bepaling van producten en diensten transparant te zijn over het in—en terug te keren in de reële marktwaarde voor degenen die wensen om de uitwisseling van hun gegevens met u. Kortom, gegevens minimalisme zet een premie op het kweken van vertrouwen, niet op het aggregeren van zoveel mogelijk informatie over de gebruikers mogelijk voor het doel van het maken van voorspellende modellen.

Mensen in de VS beginnen af te vragen over de noodzaak van het ingrijpen van de overheid als het gaat om online privacy, en verkozen ambtenaren luisteren. De verordening is niet een kwestie van of, maar wanneer, hoeveel, en de mate waarin zij tilt de huidige balans van de macht.
Deze is al gestart. Wetgevers voorwaarts met maatregelen ter beperking van bepaalde gegevens-verzameling praktijken die hebben het rijk en krachtig van Silicon Valley precies dat.