Facebook aannemers afluisteren van uw voicemail

Facebook was ook graag op wijzen dat de berichten zijn alleen getranscribeerd om te controleren dat ze werden op de juiste wijze geïnterpreteerd door de spraakherkenning software. Alleen gebruikers die zich hadden aangemeld voor het programma hadden hun spraak getranscribeerd, en dat alle fragmenten werden geanonimiseerd, dus er was geen manier van het koppelen van een audiobestand in op een specifieke gebruiker.
Facebook, net als Amazon, Google en Apple, is het betalen van aannemers uit te schrijven fragmenten van de gebruikers’ – toespraak.