Wat is big data?

Terwijl de oorsprong van de termijn zijn moeilijk te vinden, en zelfs gedebatteerd, big data is één van die begrippen die veel weet over, maar het tart een eenvoudige definitie. In het hart van ‘big data’, zoals de term direct al doet vermoeden, is een zeer grote volume van de gegevens. Dit is vaak afkomstig uit diverse bronnen en zelfs verschillende soorten gegevens, die vervolgens wordt verwerkt door middel van geavanceerde analytische technieken die hopelijk halen uit patronen die kunnen leiden tot bruikbare conclusies.

Big data is ook afgeleid van de drie v ‘ s: Volume, Variety en Velocity. Volume verwijst naar de grootte van de gegevens, verscheidenheid geeft aan dat de datasets zijn niet homogeen, en de snelheid is de snelheid waarin de analyse plaatsvindt, vaak met het doel het bereiken van een real-time analyse.