Google Chrome getroffen door een ernstig lek

Deze kwetsbaarheden hebben alle betrekking op hoe de data-invoer is gevalideerd door Chrome is gebouwd in de SQL-database, speciaal de manier waarop de WebSQL API veranderingen JavaScript-code in SQL-opdrachten.
Een ander ernstig lek gevonden in de populaire Google Chrome Internet browser.