AI vs AI: de volgende slag in de digitale wapenwedloop

Aangezien bedrijven, scholen, ziekenhuizen, en elke andere draad in het weefsel van de samenleving heeft zich op het internet, cyber-aanvallen staan nu onder natuurrampen en klimaatverandering in de World Economic Forum ‘ s jaarlijkse lijst van mondiale samenleving de grootste bedreigingen.

Over de auteur
Drie decennia later, is de cyber security is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Cyber-criminaliteit heeft zich snel ontwikkeld van een academisch onderzoeksproject in een wereldwijde markt van professionele cyber-crime services, en op het geopolitieke toneel, regeringen hebben zich tot hyper-geavanceerde cyber-aanval tools die kunnen starten in de digitale ruimte en leiden tot fysieke schade en verstoring van hun tegenstanders’ kritische IT-infrastructuur.

Een cruciale reactie op het ontstaan van steeds meer geavanceerde en nieuwe aanvallen is AI-aangedreven verdediging, een ontwikkeling gedreven door de filosofie dat de informatie over gisteren de aanvallen niet te voorspellen morgen bedreigingen. AI is benut om te begrijpen wat is ‘normaal’ voor een digitale omgeving en het detecteren van afwijkingen als zij zich voordoen, signalering een beweging weg van de oude oplossingen voor de verdediging.