Telefoon recycle bedrijf Inwisselen gaat in de administratie null

Mobiele telefoon renovatie specialist Verlossen VERZENDING is gegaan in de administratie met het verlies van 118 banen.

De vennootschap verstrekt recycling services van mobiele operators, met name O2, en rechtstreeks aan de consument via haar Envirofone portal.